logo conradtime

บริการล้างเครื่องนาฬิกา
และซ่อมบำรุงครบวงจร

มาที่เดียวจบทั้งล้าง ขัดลบรอย หยอดน้ำมัน
เพื่อรักษาอะไหล่ และยืดอายุการใช้งานโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกา มากกว่า 50 ปี

Promotion

Service Process

“5 ขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกา” เปลี่ยนนาฬิกาเรือนเก่าเป็นเหมือนเรือนใหม่

1.วัดความเที่ยงตรงของนาฬิกา

2. แยกชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อทำความสะอาด

3. ล้างคราบสนิมคราบน้ำมันเก่าสะสม

4. ตรวจสอบสภาพอะไหล่และ ประกอบชิ้นส่วน

5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงอีกครั้ง หลังการเซอร์วิส

1 รักษาความแม่นยำ

นาฬิกาถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถแสดงเวลาได้อย่างแม่นยำ แต่เมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน ความแม่นยำของนาฬิกาก็จะลดลงไปตามกาลเวลา การบำรุงรักษานาฬิกาเป็นสิ่งคำสัญที่ช่วยให้นาฬิกาแสดงเวลาได้อย่างแม่นยำ และทำงานได้อย่างถูกต้อง
.

2 ป้องกันความเสียหาย

การบำรุงรักษานาฬิกา อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของนาฬิกาได้ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอหรือได้รับความเสียหาย ช่างซ่อมนาฬิกาสามารถช่วยป้องกันความเสียหายต่อส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น อะไหล่ กรอบหน้าปัด หรือส่วนประกอบอื่น ๆ

3 สงวนค่าของนาฬิกา

นาฬิกานับว่าเป็นเครื่องประดับเวลาที่มีค่า ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยสงวนค่าของนาฬิกา และมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงมากยิ่งขึ้นในอนาคต
.
.
.

4 ขยายอายุการใช้งาน

นาฬิกา ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ตลอดชีวิตหรือใช้เป็นเป็นมรดกสืบต่อไป จึงต้องการการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยการบำรุงรักษานาฬิกาสามารถช่วยขยายอายุการใช้งานของนาฬิกาและให้มีอายุการใช้งานอย่างนาน
.

กำลังเครื่องเดินช้า-เร็วกว่าปกติ

น้ำมันเครื่องซึม หน้าปัดเสียหาย!

มีคราบสกปรกเกาะตามข้อนาฬิกา

Our Service

“One Stop Watch Service” มีบริการครบถ้วน ครอบคลุมทุกปัญหา

ตรวจกำลังเครื่อง
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตรวจแท้นาฬิกา

กระชับสายนาฬิกา

ปัดหรือขัดตัวเรือน

ซ่อมนาฬิกา

เปลี่ยนอะไหล่แท้

ตรวจกำลังเครื่อง
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตรวจแท้นาฬิกา

กระชับสายนาฬิกา

ขัดหรือปัดตัวเรือน

ซ่อมนาฬิกา

เปลี่ยนอะไหล่แท้

G Tower B.Floor

Connected Central Rama 9

Review

ปรึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติม

บริการทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ
จากทีมช่างมากประสบการณ์
การันตีด้วยมาตรฐาน CONRAD TIME